Meer dan hypotheekadvies alleen!
Financiering, verzekering en pensioen.

Hypothecaire Planning

Het begrip hypothecaire planning staat voor inkomensplanning en vermogensopbouw met de eigen woning als fundament. 

Hierbij komen zaken aan de orde op het gebied van sociale zekerheid, huwelijks-, vermogens- en erfrecht, verzekeringen en pensioenen, sparen en beleggen, financieringen, hypotheken en belastingen. 
Méér dan hypotheekadvies alléén!